Selo Valniš

24 Aug

VALNIŠ je stočarsko- ratarsko naselje polu zbijenog tipa u jugoistočnom delu Lužni~ke kotline. Postoje i tragovi ranije naseljenosti (peć za pečenje grnčarije, zemljane vodovodne cevi, žrvanj za mlevenje žita i ostaci kovačnice). Sam naziv naselja upućuje da je vlaškog (rumunskog) porekla. Po predanju veruje se da su neke familije doseljene iz Zelenog Grada iz Bugarske. Pominje se, po prvi put, u starom turskom, dželepkeškom popisu iz 1576. godine pod nazivom Ilvaniš i ima jedno dželepkeško domaćinstvo (domaćinstvo sa najmanje 25 ovaca). U svim ratovima poginulo je 49 stanovnika: u Otadžbinskim ratovima (od 1912. do 1918. godine) poginuo je 31 stanovnik i u Drugom svetskom ratu 18 stanovnika. Pored toga bugarski fašisti su popalili 31 stambeni i pomoćni objekat. Za zasluge i izuzetne podvige u Otadžbinskim ratovima odlikovan je Stojković Vlajko Karađorđevom zvezdom.