Selo Aleksandrovac

24 Aug

ALEKSANDROVAC je ratarsko- stočarsko naselje zbijenog tipa, i nalazi se u centralnom delu Lužničke kotline, na 3 km od Babušnice. Pripada mlađim naseljima i nastao je u prvoj polovini ili sredinom 19. veka. Tada je atar ovog sela bio čitluk turskog zemljoposednika Vezule Asanovića, pa se do 1890. godine i zvao Vezulin Čiflik. Današnji naziv, prema želji stanovništva, dobio je po srpskom kralju Aleksandru Obrenoviću (od 1890. godine). Prema predanju, mahala Cvetkovci u Aleksandrovcu nastala je od predaka koji su doseljeni iz Debra iz Makedonije, a mahala Dupčani je nastala od predaka doseljenih iz Dupnice (današnji grad Stanko Dimitrov u Bugarskoj).U svim ratovima poginulo je 11 stanovnika: u Otadžbinskim ratovima (od 1912. do 1918. godine) poginulo je 9 i u Drugom svetskom ratu 2 stanovnika.