23 Aug

Babušnica nekada...

Godine 1889. donešen je Zakon o opštinama koji je predviđao opštinsku samoupravu, koji je omogućavao da opština (misli se na sresku opštinu) može imati najmanje 200 poreskih glava, što je omogućilo cepanje većih jedinica na manje opštine. Na teritoriji sreza Lužnica (današnja teritorija opštine Babušnica) došlo je do povećanja broja opština, tako da je na teritoriji ovog sreza u periodu od 1899. do 1918. godine ukinuto 24, a osnovane su 29 opština (treba imati u vidu da je u ovom periodu teritoriju opštine Babušnica naseljavalo više od 40.000 stanovnika)....

23 Aug

O Babušnici

Babušnica je gradsko naselje u jugoistočnom delu centralne Srbije. Smeštena je u Lužničkoj kotlini,u dolini reke Lužnice... ...

23 Oct

Babušnička Vurdija

Vurdijada je naziv za kulturnu, gastronomsko-turističku i komercijalnu manifestaciju koja se svake jeseni održava u Babušnici. Manifestacija se održava svake godine počev od 2012. godine. Na ovoj manifestaciji meštani iz Lužničke kotline i okoline izlažu Vurdu...

30 Aug

Uspon na Ruj

Planina Ruj prostire se na granici Srbije i Bugarske, između sela Rakita u Srbiji i sela Ezdimirci u Bugarskoj. Najviši istoimeni vrh visok je 1706 metara, a ističe se i oštri Rakitski kamen ili Vetren sa 1456 m. Planina je uglavnom šumovita, dok su najviši delovi ogoljeni pašnjaci i odlični vidikovci....

15 Jun

Babušničko kulturno leto

Babušničko sportsko kulturno leto donosi svake godine niz kulturnih i sportskih sadržaja...I ove godine pored tradicionalnih noćnih turnira u tenisu, košarci i malom fudbalu, Babušničane će zabavljati poznati pevači narodne i zabavne muzike u okviru manifestacije Lufes....