Dom Zdravlja, Babušnica

ul.Ivice Miladinovića 2
18330 Babušnica
centrala, 010/385-274, hitna 010/384-194

Hitna Pomoć

Ivice Miladinovića bb
18330 Babušnica
centrala, 010/385-274, hitna 010/384-194

Apoteka Babušnica

7. Juli 1
18330,Babušnica
010/385-004

Apoteka Sneža

Ž.N.Brke bb
18330, Babušnica
+381 010/385-800

Apoteka Antic

ul Ž.N.Brke bb
18330, Babušnica
010/383-888

Stomatološka ordinacija Perfekta

ul Saše Ivkovića 11
18330, Babušnica
010/