Opština Babušnica

ul. Ratka Pavlovića 1
18330 Babušnica
010 385 112, 010 383 025, 010 385 052,010 385 191

JP ”Srbija šume”

Šumsko gazdinstvo Pirot, Šumska uprava Babušnica
ul Saše Ivkovića BB
18330 Babušnica
+381(010) 385-196

Javno Komunalno Preduzeće Komunalac Babušnica

ul 7.Jul 20
18330 Babušnica
010 010/385-364,010/386-737 010/385-731

Dom Kulture Babušnica

ul Saše Ivkovića 1
18330 Babušnica
(010) 385-888

D-Company Babušnica

ul Ratka Pavlovića BB
18330 Babušnica
+381 010-386 222

Centar za Socijalni Rad Opštine Babušnica

ul Saše Ivkovića 26
18330 Babušnica
010 385 260

Republički Geodetski zavod, služba za katastar nepokretnosti Babušnica

ul Saše Ivkovića 26
18330 Babušnica
010/313-462

MUP Republike Srbije - Policijska stanica Babušnica

Saše Ivkovića BB
18330
010/385‑736

ELEKTRODISTRIBUCIJA PIROT OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD,

POSLOVNICA BABUŠNICA
ul Ž.N.Brke 62
18330 Babušnica
+381 (010) 385-057

DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA BABUŠNICA

S. DRAGINAC BB
18330 Babušnica
010/385-003