Ministarstvo finansija, Uprava za trezor

Saše Ivkovića bb
18330, Babušnica
Tel: 010/385-445. Tel: 010/383-171. E-mail: babusnica@trezor.gov.rs.

Posta

ul. Živojina Nikolića Brke 12
18330 Babušnica
010/385‑190

OTP Banka

ul Ž.N.Brke 20
18330 Babušnica
0800/232‑322